Hướng Dẫn Chuyển Dự Án

1 :Hướng Dẫn Khi Muốn Chuyển Sang Dự Án Khác:

- Trước khi bạn muốn chuyển sang làm các dự án khác thì bạn phải đọc và hiểu rõ cách làm việc, quy định làm việc và mức trả thưởng của dự án đó.

- Sau đó gửi vào email :  kythuatcongngheviet@gmail.com

- Với tiêu đề : Xin cấp dự án ?...............

- Họ Tên :..............................................

- SĐT :...................................................

- Bạn đang làm việc dự án nào?............

- Ghi chú : Xin cấp dự án ?....................

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Thống kê
Thiết kế Web : Châu Á