Hướng Dẫn Nhận Lương

  Điều Kiện Nhận Lương Của Từng Dự Án Dưới Đây:
 

 

1 :☺ Dự Án PROL & Dự Án Typer
 
Quy đổi $ - 1$ = 19.000VNĐ.
  • - Công Ty sẽ chốt lương vào 9h sáng chủ nhật và trả lương vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần.

  • - Để được thanh toán nhận lương, nhân viên phải gửi email về cho kế toán xác nhận những acc đủ điểm 2.0$ ở cột Balance trên phần mềm trở lên về cho kế toán. 

  • - Mỗi tài khoản acc phải đạt được ít nhất là 2.0$ ở cột Balance trên phần mềm thì mới cần gửi email cho kế toán reset thành (0 ) và điểm tính lại từ đầu và sẽ được thanh toán vào thứ 5-6 tuần kế tiếp. gửi email xong thì tiếp tục làm việc.

  • Lưu ý:  Khi gửi acc về để xác nhận lương xong thì tiếp tục làm việc và công ty sẽ không phản hồi lại email này và sẽ tự động reset số điểm của acc đó về 0 trong thời gian từ thứ 2-5 có thể thứ 6 với rest được và reset lúc nào thì tính điểm từ lúc đó. Và thứ 5-6 Được nhận lương.
  • - Nếu không muốn nhận lương trong tuần đó thì không cần gửi email xác nhận. Cứ làm tiếp tục điểm vấn cộng dồn bình thường tuần nào muốn nhận lương thì gửi để xác nhận tính lương.
  • - Những acc nào dưới 2.0$ thì phần mềm sẽ tự bảo lưu lại cho ban sang các tuần khác ..

  • - Nếu gửi acc về xác nhận lương sau 9h sáng chủ nhật sẽ ko được thanh toán vào tuần kế tiếp mà sẽ được thanh toán vào tuần sau nữa.

 
- Thanh Toán khi acc bị khóa vĩnh viễn 

 Thanh Toán khi acc bị khóa vĩnh viễn : acc được 2$ trở lên vấn được thanh toán 100%. acc được 0.2$- dưới 2$ được thanh toán 50%.

 

Cách soạn email để gửi xác nhận lương như sau :
 
- Liên hệ gửi thông tin qua email  : ketoanbaomatcongngheviet@gmail.com

- Tiêu Đề Gửi : Nhận Lương
 
☺ Ví Dụ : - Họ và tên : Nguyễn Văn A
                  - Số Điện Thoại : 0123456789
                  - Email : nhansu@gmail.com
                  - CMND :12345678
                  - Account bị khóa vĩnh viễn  ?: kolovln1010. ( nếu có)
                  - Account đủ điểm trong tuần : kolovln1234 - kolovln5678  
                  - Hình Thức Nhận Lương : 1: Tài khoản ngân hàng ATM bạn có bất kì.
                                                                   - Ngân hàng : vietcombank.
                                                                   - Số tài Khoản :1123445435
                                                                   - Chi nhánh ngân hàng. phú nhuận .hcm.
                                                                   - Chủ tài Khoản: Nguyễn Văn A
 
                                                              2: (Tài khoản email . baokim.vn nếu có )
 
- Nhân viên chỉ chọn 1 trong 2 cách nhân lương để soạn email gửi nhé.
 
  • - Nếu không muốn nhận lương trong tuần đó thì không cần gửi email xác nhận. Cứ làm tiếp tục điểm vấn cộng dồn bình thường tuần nào muốn nhận lương thì gửi để xác nhận tính lương.
 
Lưu ý : Tổng lương của bạn phải trên 50.000 vnd thì mới được chuyển khoản qua ngân hàng, nếu dưới 50.000đ thì nhận lương trực tiếp hoặc nhận qua tài khoản email . baokim.vn .hoặc( nhận dồn lương qua tuần sau) 

 

- Cách đăng ký tài khoản bảo kim : Click , nếu có rồi thì không cần đăng ký. Bảo kim phải

đăng ký trong giờ hành chính từ 8h30' sáng đến 5h chiều ,mới có thể đăng ký được .

- Hướng dẫn rút tiền từ bảo kim về ngân hàng : Click

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

1 :☺Dự Án Qlink :

  

  • - Quy đổi $ dự án Qlink 1$ = 19.000VNĐ.

 

- Điều kiện được nhận lương trong tuần tối thiểu bạn phải làm ít nhất là 900 mã đúng/1 account/1 tuần.( làm càng nhiều càng tốt) Tính riêng điểm từng account một chứ không cộng các account lại nhé. Chốt lương lúc 11h thứ 6 hàng tuần. và qua 11h thứ 6 là bắt đầu tuần mới. Đủ 900 mã đúng khi nào thì gửi email về cho kế toán xác nhận đủ điểm. rồi làm việc bình thường. Đủ điểm mà xác nhận chậm 1 tuần vẫn thanh toán. Chậm 2 tuần không thanh toán.

- Lưu ý : Nếu trong tuần bạn làm việc mà account đó không được 900 mã đúng trở lên thì accoun đó không được thanh toán, và số mã đánh được trong tuần đó sẽ không được cộng, không được bảo lưu sang tuần sau.

Khi account đó bị khóa vĩnh viễn mà số mã đánh đúng chưa đủ 900 mã trở lên thi acc đó không được thanh toán, còn khóa vỉnh viễn mà acc đó được 900 mã trở lên rùi thì bạn vẫn được thanh toán bình thường. nếu bạn muốn nhận lương của acc đủ điểm bị khoá vĩnh viễn này bạn cũng phải gửi thông tin cá nhân kèm theo acc về email cho kế toán công ty để được reset và thanh toán.
 
- Cách soạn email để gửi xác nhận lương như sau :
 
- Liên hệ gửi thông tin qua email  : ketoanbaomatcongngheviet@gmail.com

- Tiêu Đề Gửi : Nhận Lương
 
☺ Ví Dụ : - Họ và tên : Nguyễn Văn A
                  - Số Điện Thoại : 0123456789
                  - Email : nhansu@gmail.com
                  - CMND :12345678
                  - Account bị khóa vĩnh viễn đủ điểm trong tuần ?: qlnkvln1010.
                  - Account đủ điểm trong tuần : qlnkvln1234 - qlnkvln5678  
                  - Hình Thức Nhận Lương : 1: Tài khoản ngân hàng ATM bạn có bất kì.
                                                                - Ngân hàng : vietcombank.
                                                                - Số tài Khoản :1123445435
                                                                - Chi nhánh ngân hàng. phú nhuận .hcm.
                                                                - Chủ tài Khoản: Nguyễn Văn A
 
                                                              2: (Tài khoản email . baokim.vn nếu có )
 
                                                              3: ( nhận dồn lương qua tuần sau) 
 
- Nhân viên chỉ chọn 1 trong 3 cách nhân lương để soạn email gửi nhé.
 
- Lưu ý : Tổng lương của bạn phải trên 50.000 vnd thì mới được chuyển khoản qua ngân hàng, nếu dưới 50.000đ thì nhận lương trực tiếp hoặc nhận qua tài khoản email . baokim.vn .hoặc( nhận dồn lương qua tuần sau) 

 

- Cách đăng ký tài khoản bảo kim : Click , nếu có rồi thì không cần đăng ký. Bảo kim phải

đăng ký trong giờ hành chính từ 8h30' sáng đến 5h chiều ,mới có thể đăng ký được .

- Hướng dẫn rút tiền từ bảo kim về ngân hàng : Click

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 
3 :☺  Dự Án Megatypers:
 
- Quy đổi $ dự án Mega 1$ = 19.000VNĐ. 
 

- Dự án megatyper chỉ cần làm đủ tối thiểu 1$ trở lên ở khung balance là bạn có thể xác nhận đủ điểm để được thanh toán nếu muốn. gửi email xác nhận xong thì tiếp tục làm tiếp. Tuần này chưa đủ sẽ bảo lưu điểm sang tuần sau. xác nhận đủ điểm khoặc phần mềm tự động reset khi đủ 3$ thì tuần sau sẽ được thanh toán vào thứ 5& 6.

- khi tính lương số điểm đó thì điểm ở khung banlance tài khoản đó vẫn hiện bình thường như lúc đầu không mấtbạn làm tiếp tối thiểu đạt 1$ trở lên nữa thì xác nhận đủ điểm tiếp hoặc có thể để nhiều hơn tối đa 3$ xác nhận 1 lần. Sẻ đến lúc khi tài khoản megatyper của bạn hiển thị 3$ trở lên trong balance thì đến thứ 2-3 tuần sau sẻ reset lại 0$ ỡ balance tính đến ngày cuối  là chủ nhật làm trước đó ( bất cứ tài khoản megatyper nào tới 3$ trong balance cũng sẽ reset lại 0). Số điểm chưa được tính lương mà đã reset lại 0 thì vẫn lưu lại nhưng không hiện trên balance nữa, sau khi reset mà bạn làm từ 0$ mà bạn làm đến 1$ xác nhận tiếp thì sẻ tính luôn số điểm đã reset lại 0 mà chưa được tính lương trước đó.


Ví dụ: Tài khoản acc bạn làm đủ 1$ ở balance xác nhận đủ điểm, thanh toán xong 1$ đó điểm vẫn bình thường không mất ở banlance , bạn làm thêm 1$ nửa là tài khoản acc sẽ hiện balance là 2$ hoặc làm thêm 1.5$ là balance hiện 2.5$ thì xác nhận tính thêm 1.5$ đó, nhưng khi bạn làm thêm 0.5$ hay nhiều hơn nữa điểm ở banlance sẽ có lúc hiện tới 3$ ở banlance hoặc hơn là thứ 2 tuần sau reset lại 0$( bất cừ tài khooản megatyper nào cung vậy)lúc này còn 0.5$ hoặc nhiều hơn điểm của bạn chưa được tính nhưng đã reet lại 0$ tuy không thấy trên banlance nhưng hệ thống đả lưu lại chì cần bạn làm từ sau khi reset từ 0$ làm đến 1$ sẻ cộng thêm điểm 0.5$ hoặc niều hơn số điểm đả reset nhưng chưa được tính này vào luôn.

 

- Thanh toan cho tài khoản acc bị khóa vĩnh viễn:

 -Trường hợp acc bị khóa vĩnh viễn kỹ thuật sẽ cấp tài khoản acc megatyper mới khác cho bạn làm.

 -không thanh toán nếu tài khoản khóa vĩnh viễn chưa đạt tối thiểu 0.5$, nếu đủ 1.0$ trở lên sẽ thanh toán cho bạn 100%, nếu đạt 0.5$ dưới 1.0$ sẽ thanh toán cho bạn 30%$.

 - những nguyên nhân bị khóa acc vui lòng [xem tại mục hướng dẫn khi acc bi khoá trên website]

- xem điểm ở cột banlance trên phần mềm. điểm sẽ nhảy lên liền ngày lập tức khi bạn đánh xong.

 
- Cách soạn email để gửi xác nhận lương như sau :
 
- Liên hệ gửi thông tin qua email  : ketoanbaomatcongngheviet@gmail.com

- Tiêu Đề Gửi : Nhận Lương
 
☺ Ví Dụ : - Họ và tên : Nguyễn Văn A
                  - Số Điện Thoại : 0123456789
                  - Email : nhansu@gmail.com
                  - CMND :12345678
                  - Account bị khóa vĩnh viễn đủ điểm trong tuần ?: qlnkvln1010.
                  - Account đủ điểm trong tuần : qlnkvln1234 - qlnkvln5678  
                  - Hình Thức Nhận Lương : 1: Tài khoản ngân hàng ATM bạn có bất kì.
                                                                - Ngân hàng : vietcombank.
                                                                - Số tài Khoản :1123445435
                                                                - Chi nhánh ngân hàng. phú nhuận .hcm.
                                                                - Chủ tài Khoản: Nguyễn Văn A
 
                                                              2: (Tài khoản email . baokim.vn nếu có )
 
                                                              3: ( nhận dồn lương qua tuần sau) 
 
- Nhân viên chỉ chọn 1 trong 3 cách nhân lương để soạn email gửi nhé.
 
- Lưu ý : Tổng lương của bạn phải trên 50.000 vnd thì mới được chuyển khoản qua ngân hàng, nếu dưới 50.000đ thì nhận lương trực tiếp hoặc nhận qua tài khoản email . baokim.vn .hoặc( nhận dồn lương qua tuần sau) 

 

- Cách đăng ký tài khoản bảo kim : Click , nếu có rồi thì không cần đăng ký. Bảo kim phải

đăng ký trong giờ hành chính từ 8h30' sáng đến 5h chiều ,mới có thể đăng ký được .

- Hướng dẫn rút tiền từ bảo kim về ngân hàng : Click

 

Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Thống kê
Thiết kế Web : Châu Á